Podpora jazykov vo Windows Vista/Windows 7

Jazykové balíky obsahujú preložené súbory pre používateľské prostredie vo Windows. Každá inštalácia Windows obsahuje aspoň jeden jazyk a jazykovo neutrálne systémové súbory ktoré predstavujú samotný operačný systém.
S ďalšími jazykovými balíkmi sa dá zmeniť jazyk systému tak že sprievodcovia, dialógové okná, menu, nápoveda a ostatné položky Windows sa zobrazujú v inom jazyku.

Sú dva typy jazykových balíkov:

 • Balíky Multilingual User Interface (MUI)
  MUI balíky poskytujú preloženú verziu takmer celého používateľského prostredia. MUI balíky sú použiteľné iba na Windows Ultimate alebo Enterprise. Ak používate Windows Ultimate, môžete si stiahnuť a nainštalovať MUI balíky pomocou Windows Update. Taktiež sa dajú stiahnuť MUI balíky z webu (jazykové balíky v EXE formáte) a spustiť ich priamo čím sa nainštaluje daný jazyk.
  Všetky ostatné Windows edície, zahŕňajúce Starter, Home Basic, Home Premium a Business/Professional povoľujú používať iba jeden MUI jazyk. Tieto edície navyše neposkytujú používateľské prostredie na zmenu jazyka.
 • Balíky Language Interface Pack (LIP)
  LIP balíky poskytujú preloženú verziu najviac používaných oblastí používateľského prostredia. LIP balíky sú voľne k dispozícii na stiahnutie a všetky LIP balíky sa môžu nainštalovať a používať na hocijakej edícii Windows. Pretože nie je preložené celé používateľské prostredie, LIP balíky vyžadujú rodičovský MUI jazyk, napr. angličtinu alebo španielčinu. Oblasti ktoré nie sú preložené do LIP jazyka sa zobrazujú v rodičovskom jazyku. Rodičovský MUI jazyk musí byť nainštalovaný predtým ako sa dá inštalovať na ňom závislý LIP jazyk.

MUI jazykové balíky vo Windows

Aby chcete používať viaceré MUI jazyky:

 • a) Ste šťastný používateľ Windows Ultimate/Enterprise
 • b) Môžete upgradovať svoju edíciu na Ultimate - treba zakúpiť Windows Anytime Upgrade
 • c) Zoženiete si Windows inštalačné DVD v inom jazyku a urobíte čistú inštaláciu Windows
  (môžete použiť Windows Easy Transfer pre zálohovanie dát a nastavení)
 • d) Vytvorte si vlastné multi-jazykové Windows DVD a urobte čistú inštaláciu Windows
 • e) Použite Vistalizator na Windows Vista alebo Windows 7 a nainštalujte jazyky za pár minút

Poznámky

 • Je možné spustiť MUI jazykový balík na edícii inej ako Ultmate/Enterprise, ale systém ho odmietne nainštalovať a nič neurobí.
  Na preklenutie tohto obmezdenia na 1 MUI jazyk bol vytvorený Vistalizator.
 • Ak je Windows nainštalovaný pomocou multi-jazykového DVD, jazyk sa dá vybrať pred začatím inštalačného procesu (nedá sa už neskôr zmeniť prostriedkami Windows).
  V skutočnosti sa nainštalujú všetky jazyky na DVD, ale nie sú prístupné: Vistalizator ich detekuje a môže medzi nimi prepínať. Naviac, Windows sa snaží čoskoro po nainštalovaní zmazať všetky jazyky okrem aktuálne používaného (pomocou naplánovanej úlohy): Vistalizator toto správanie zablokuje pri prvom spustení.

Inštalácia jazykov na Windows Ultimate/Enterprise

Sú dve možnosti ako nainštalovať jazykové balíky na Ultimate. Prvou je cez Ovládací panel:

 • Kliknite na "Štart" a vyberte "Ovládací panel"
 • Vyberte položku "Hodiny, jazyk a oblasť"
 • Kliknite na položku "Inštalácia alebo odinštalovanie jazykov rozhrania"
 • Spustí sa sprievodca, vyberte voľbu "Nainštalovať jazyky"
 • Vyberte priečinok ktorý obsahuje jazykové balíky (.cab súbory)
 • Vyberte požadované jazyky
 • Preskočte pojednanie o licenčných podmienkach
 • Skontrolujte či požadovaný jazyk je v zozname jazykov a kliknite na "Inštalovať"
zmena jazyka na Windows Ultimate

inštalácia jazykov na Windows Ultimate

Druhou možnosťou (iba Windows Ultimate) je vybrať jazyky na inštaláciu vo Windows Update:

Windows Update

S najväčšou pravdepodobnosťou nemáte Windows Ultimate - môžete použiť Vistalizator.

Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!