Vytvorte si vlastné multi-jazykové inštalačné DVD pre Vistu alebo Windows 7

 • Pred preinštaláciou Windows sa dá použiť Windows Easy Transfer na zálohovanie dát a nastavení
 • Všetky jazyky sú integrované na DVD a sú automaticky nainštalované
 • Defaultný jazyk Windows sa dá zvoliť po spustení inštalácie
 • Ďalšie jazyky sa dajú pridať neskôr po naištalovaní Windows
 • Jazyky treba integrovať do každej edície ktorú mienite inštalovať
 • Po nainštalovaní Windows sa dá použiť Vistalizator na prepínanie jazykov

Vykonajte tieto kroky pre pridanie jazyka na Windows 7

 • Máte 32-bit Windows 7 (alebo 64-bit Windows ak chcete upraviť 64-bitové DVD)
 • Máte inštalačné DVD pre 32-bit Windows 7 (DVD pre 64-bit Windows)
 • Stiahnite si Microsoft Windows Automated Installation Kit for Windows 7 (1706 MB)
  Napáľte/rozbaľte stiahnutý DVD ISO image a nainštalujte WAIK na Windows 7
 • Stiahnite exe2cab.exe na konverziu EXE jazykových balíkov do CAB formátu
 • Stiahnite langadd32-w7.cmd skript na pridanie nového jazyka na 32-bit Windows 7 DVD
  (langadd64-w7.cmd na 64-bit Windows 7)
 • Stiahnite langlist32-w7.cmd skript na zobrazenie aktuálnych jazykov na Windows 7 DVD
  (langlist64-w7.cmd na 64-bit Windows 7)
 • Stiahnite w7.boot súbor ktorý obsahuje Windows 7 DVD boot record
 • Stiahnite cdimage.exe program na vytvorenie ISO DVD image pre inštaláciu Windows
 • Stiahnite cdimage-w7.cmd skript na vytvorenie Windows 7 ISO image
 • Stiahnite langcode.txt: zoznam kódov pre MUI jazyky
 • Stiahnite jazykový balík pre Windows 7 32 SP1 pre DVD s Windows 7 32 RTM alebo SP1
  (alebo jazykový balík pre Windows 7 32 RTM iba pre DVD s Windows 7 32 RTM)
 • Stiahnite jazykový balík pre Windows 7 64 SP1 pre DVD s Windows 7 64 RTM alebo SP1
  (alebo jazykový balík pre Windows 7 64 RTM iba pre DVD s Windows 7 64 RTM)

 • Vytvorte pracovný adresár, napr. D:\W7
 • Skopírujte všetky stiahnuté súbory okrem WAIK do pracovného adresára: D:\W7
 • Skopírujte inštalačné DVD do nejakého adresára, napr. D:\W7\DVD
 • Vytvorte adresár pre primontovanie Windows 7 image súboru (WIM), napr. D:\W7\Image
 • Spustite exe2cab.exe a otvorte EXE jazykový balík: vytvorí sa CAB súbor
  (Ignorujte chybovú správu "Bad Image" pre 64-bitové jazykové balíky na 32-bit Windows)
 • Premenujte vytvorený CAB súbor a skopírujte/presuňte ho do nového adresára, napr. D:\W7\LP\CAB\lp.cab
 • Voliteľne: spustite langlist32-w7.cmd ako admin a uvidíte aktuálne jazyky na 32-bit Windows 7 DVD pre danú edíciu (langlist64-w7.cmd pre 64-bit Windows 7)
 • Spustite langadd32-w7.cmd ako admin (langadd64-w7.cmd na 64-bit Windows 7):
  Použite cesty uvedené vyššie, kód jazyka zo súboru langcode.txt a kód Windows 7 edície
 • Počkajte kým skončí proces integrácie, čo môže trvať až 60 minút
 • Opakujte uvedený postup znova pre pridanie ďalšieho jazyka alebo toho istého jazyka do inej Windows 7 edície
 • Nakoniec spustite cdimage-w7.cmd čím sa vytvorí DVD ISO image pre inštaláciu Windows 7
 • Napáľte vytvorený ISO súbor svojim obľúbeným programom
 • Naštartujte počítač z nového inštalačného DVD
 • Vyberte defaultný Windows jazyk a edíciu ktorá obsahuje nové jazyky

Vykonajte tieto kroky pre pridanie jazyka na Viste

 • Máte 32-bit Vistu (alebo 64-bit Windows ak chcete upraviť 64-bitové DVD)
 • Máte inštalačné DVD pre 32-bit Vistu (DVD pre 64-bit Windows)
 • Stiahnite si Microsoft Windows Automated Installation Kit for Windows Vista SP1 (1376 MB)
  Napáľte/rozbaľte stiahnutý DVD ISO image a nainštalujte WAIK na Viste
 • Stiahnite exe2cab.exe na konverziu EXE jazykových balíkov do CAB formátu
 • Stiahnite langadd32.cmd skript na pridanie nového jazyka na 32-bit Vista DVD
  (langadd64.cmd na 64-bit Viste)
 • Stiahnite langlist32.cmd skript na zobrazenie aktuálnych jazykov na 32-bit Vista DVD
  (langlist64.cmd na 64-bit Viste)
 • Stiahnite vista.boot súbor ktorý obsahuje Vista DVD boot record
 • Stiahnite cdimage.exe program na vytvorenie ISO DVD image pre inštaláciu Windows
 • Stiahnite cdimage.cmd skript na vytvorenie ISO image
 • Stiahnite langcode.txt: zoznam kódov pre MUI jazyky
 • Stiahnite jazykový balík pre Vista 32 SP2 pre DVD s Vistou 32 RTM alebo SP1 alebo SP2
  (alebo jazykový balík pre Vista 32 SP1 iba pre DVD s Vistou 32 SP1)
  (alebo jazykový balík pre Vista 32 RTM iba pre DVD s Vistou 32 RTM)
 • Stiahnite jazykový balík pre Vista 64 SP2 pre DVD s Vistou 64 RTM alebo SP1 alebo SP2
  (alebo jazykový balík pre Vista 64 SP1 iba pre DVD s Vistou 64 SP1)
  (alebo jazykový balík pre Vista 64 RTM iba pre DVD s Vistou 64 RTM)

 • Vytvorte pracovný adresár, napr. D:\Vista
 • Skopírujte všetky stiahnuté súbory okrem WAIK do pracovného adresára: D:\Vista
 • Skopírujte inštalačné DVD do nejakého adresára, napr. D:\Vista\DVD
 • Vytvorte adresár pre primontovanie Vista image súboru (WIM), napr. D:\Vista\Image
 • Spustite exe2cab.exe a otvorte EXE jazykový balík: vytvorí sa CAB súbor
  (Ignorujte chybovú správu "Bad Image" pre 64-bitové jazykové balíky na 32-bit Windows)
 • Premenujte vytvorený CAB súbor a skopírujte/presuňte ho do nového adresára, napr. D:\Vista\LP\CAB\lp.cab
 • Voliteľne: spustite langlist32.cmd ako admin a uvidíte aktuálne jazyky pre danú edíciu (langlist64.cmd na 64-bitovej Viste)
 • Spustite langadd32.cmd ako admin (langadd64.cmd na 64-bitovej Viste):
  Použite cesty uvedené vyššie, kód jazyka zo súboru langcode.txt a kód Vista edície
 • Počkajte kým skončí proces integrácie, čo môže trvať až 60 minút
 • Opakujte uvedený postup znova pre pridanie ďalšieho jazyka alebo toho istého jazyka do inej Vista edície
 • Nakoniec spustite cdimage.cmd čím sa vytvorí DVD ISO image pre inštaláciu Visty
 • Napáľte vytvorený ISO súbor svojim obľúbeným programom
 • Naštartujte počítač z nového inštalačného DVD
 • Vyberte defaultný Vista jazyk a edíciu ktorá obsahuje nové jazyky

Hneď ako sa nainštaluje Windows, treba mu zabrániť aby odstránil všetky jazyky iné ako defaultný jazyk. Toto sa dá docieliť viacerými spôsobmi:

 • Spustite Vistalizator ktorý toto správanie zablokuje počas svojho štartu
 • Spustite "C:\Windows\System32\lpremove.exe /c": týmto sa vymaže daná naplánovaná úloha
  (nezabudnite ten prepínač inak Vista začne hneď odstraňovať jazyky)
 • Vymažte naplánovanú úlohu ktorá spúšťa lpremove.exe po prihlásení používateľa:
  Task Scheduler -> Task Scheduler Library -> Microsoft -> Windows -> MUI -> LPRemove
Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!