Podrobnosti

 • Tento program netreba inštalovať, stačí ho spustiť
 • Podporuje 36 Vista/Windows 7 MUI jazykov: väčšina z nich preloží celé používateľské prostredie
 • Podporuje Vista/Windows 7 LIP jazyky: dajú sa nainštalovať až po nainštalovaní ich rodičovských MUI jazykov:
  stiahni 32-bitové Windows Vista LIP jazyky
  stiahni 32-bitové Windows 7 LIP jazyky
  stiahni 64-bitové Windows 7 LIP jazyky
 • Jazyky možno nainštalovať buď v Internom alebo Expresnom móde, pozri nižšie
 • Viacero jazykov sa dá nainštalovať naraz
 • Pri načítavaní jazykov sa kontroluje ich integrita (pomocou MD5 sumy súborov)
 • Zmena MUI jazyka je globálna pre všetkých používateľov a vyžaduje reštart počítača
 • Pri zmene LIP jazyka ktorý používa rovnaký rodičovský jazyk ako aktuálny sa stačí odhlásiť
 • Rôzni používatelia môžu mať rôzny LIP jazyk ak ich rodičovský MUI jazyk je rovnaký
 • Dajú sa špecifikovať parametre programu, pozri nižšie

Čo je to Interný inštalačný mód?

 • Je to experimentálna funkcia: nie je zaručená úspešná inštalácia MUI jazykov, LIP jazyky nemajú problém
 • Inštalačný proces používaný vo verziách nižších ako v2.00 sa teraz nazýva Expresný mód
 • Interná inštalácia používa interný Windows inštalátor jazykov (samozrejme po určitých úpravách pre MUI jazyky, LIP jazyky sú štandardne podporované na každej edícii Windows)
 • Tieto jazyky sú plne integrované vo Windows a sú aktualizované systémom alebo pri inštalácii Service Packu pre Windows
 • Interná inštalácia sa dá použiť iba raz pre MUI jazyky (potom už nefunguje): toto obmedzenie sa netýka LIP jazykov
  Pri potrebe nainštalovať viacero MUI jazykov ich treba načítať v programe všetky naraz a treba zmeniť ich inštalačný mód na Interný
 • Aby sa mohol nainštalovať na MUI závislý LIP jazyk v Internom móde, jeho rodičovský MUI jazyk musí byť predtým nainštalovaný v Internom móde a musí to byť aktuálny jazyk
 • Interná inštalácia trvá dlhšie ako v Expresnom móde (20 min pre MUI, 10 min pre LIP jazyk)
 • Tento mód je defaultný pre LIP jazyky ak ich rodičovský jazyk je Interný a je aktuálny jazyk
 • LIP jazyky nainštalované v Internom móde sú aj odinštalované interným Windows inštalátorom

Čo je to Expresný inštalačný mód?

 • Jazyky sa nainštalujú na disk ale program nie je schopný aktualizovať interné systémové katalógy
 • Preto tieto jazyky nie sú Windowsom rozpoznané a systém ich neaktualizuje
 • Po (automatickej) inštalácii niektorých Windows aktualizácií ktoré majú vplyv aj na jazykové súbory môžu niektoré veci prestať fugovať: tieto aktualizácie treba nainštalovať dodatočne aj pomocou Vistalizatora, pozri podrobnosti v Nápovede
 • V porovnaní s Internou inštaláciou táto trvá približne iba desatinu času
 • Tento mód je defaultný pre MUI jazyky a taktiež pre LIP jazyky ak ich rodičovský MUI jazyk nie je Interný a/alebo nie je aktuálnym jazykom
 • Bezpečná inštalácia: počas nej sa neprepisuje žiadny súbor (iba pri upgrade jazyka na SP1)

Parametre programu

 • /? alebo /h - zobrazí informáciu o použití parametrov
 • /c - uloží zálohu registrov pri štarte programu a pri jeho ukončení
  (súbory sú vytvorené v adresári programu odkiaľ sa spúšťa)
 • /p - zobrazí priebeh Internej inštalácie
  (vtedy je možné ju prerušiť prípadne vidieť chybovú správu ak inštalácia zlyhá)

Valid XHTML 1.0 Strict    Valid CSS!